44. zasedání řádné valné hromady společnosti

S ohledem na doznívající epidemii COVID-19 a s tím souvisejících omezení shromažďování osob a dále v zájmu bezpečnosti a zdraví akcionářů rozhodlo představenstvo společnosti EKOKLIMA a.s. o zrušení konání 44 řádné valné hromady prezenční formou a namísto toho přistoupilo k organizaci valnou formou hlasování „per rollam“…

Plné znění pozvánky zde

Comments for this post are closed.