Centrální sídlo Milevsko

Obchodní úsek - Průmyslová 7 Praha

Obchodní úsek - Jana Babáka 2733 Brno

Akciová společnost Ekoklima Milevsko vznikla již v r. 1989 a díky této skutečnosti je nejstarší společností vykonávající kontinuálně beze změny jména, právní formy či přerušení výkonu živnosti svou hlavní činnost, tj. finální dodávky technických zařízení budov. Společnost za dobu své existence zrealizovala na trhu v České republice, ale i na trzích v Rakousku, Německu, Číně, USA, Rumunsku, Turecku celou řadu významných a kvalitních staveb, jejichž komplexní přehled je uveden v části Projekty. Celkový objem námi instalovaných dodávek TZB za dobu existence společnosti přesáhl hodnotu 8 mld.Kč, což odpovídá angažovanosti společnosti v projektech přesahujících hodnotu 70 mld. rozpočtových nákladů staveb.

V portfoliu realizovaných dodávek společnosti je nutno zvlášť zmínit ty projekty, které mají svou specifickou charakteristiku a jsou proto pro společnost a její existenci nejvýznamnější. Objemově největší historickou referencí společnosti je projekt výstavby Nového Ústředí ČSOB v Praze 5 s objemem TZB ve výši 360 mil. V lokalitě Prahy 4 Michle měla společnost možnost realizovat po dobu 18 let postupně celkově 12 objektů pro stejného investora, přičemž celkový rozsah instalovaných dodávek TZB přesáhl 700 mil.Kč.

Během své existence zrealizovala společnost řadu projektů, které následně obdržely certifikaci v systémech hodnocení LEED a Bream v různých stupních/Main Point Karlín, ČSOB, Enterprise Pankrác, BBC aj./a získaly i řadu ocenění za inovativnost technického a energeticky přínosného řešení .

Společnost je nositelem certifikátů ČSN EN ISO 9001 : 2016 a ČSN EN ISO 14001 : 2016.

Centrální sídlo společnosti je v Milevsku, kde se nachází vedení společnosti, ekonomický úsek a složky realizace včetně projekce a centrálního nákupu. Pobočky společnosti jsou umístěny v Praze /obchodní a částečně realizační úsek/ a v Brně /obchodní úsek/.

Spojení na jednotlivé organizační složky společnosti jsou uvedeny v části kontakty.

 

Kontaktujte nás

Ekoklima a.s.
Jeřábkova 730,
Milevsko 399 01

+420 382 205 001
+420 382 521 450
ekoklima@ekoklima.cz