Dodávka komplexních systémů technických zařízení budov, tj. zejména:

  • img1vzduchotechniky
  • požárního větrání
  • vytápění včetně tepelných čerpadel
  • chlazení včetně systémů přímého chlazení
  • zdravotechnických instalací
  • vodovod
  • rozvody plynu
  • kanalizace
  • ČOV