Provádění montážních činností včetně uvádění do provozu v oborech:

  • prod4vzduchotechnika
  • požární větrání
  • vytápění včetně tepelných čerpadel
  • chlazení včetně systémů přímého chlazení
  • zdravotechnické instalace
  • vodovod
  • rozvody plynu
  • kanalizace
  • ČOV