Insolvenční řízení PSJ a.s.

Dne 10.9.2018 byl předložen návrh insolvenčního řízení na společnost PSJ a.s. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Ekoklima a.s. má s touto společností historicky velmi těsné vazby a tato společnost bývá označována jako vlastník naší společnosti, cítíme potřebu vysvětlit celou situaci a její dopady na společnost Ekoklima a.s.

A.s. Ekoklima je členem skupiny PSJ Holding B.V., jehož součástí je rovněž společnost PSJ a.s. Oba subjekty tak existují jako sesterské organizace bez přímé právní linie. Jakékoli insolvenční či jiné řízení ve společnosti PSJ a.s. se tedy nevztahuje na společnost Ekoklima a.s.
A.s. Ekoklima je ve skupině PSJ Group subjektem, který není nositelem ani účastníkem žádných smluvních ujednání, ručení, jistin či jiných závazků ať za skupinu PSJ, tak ani za žádného jejího jednotlivého člena, které v současnosti negativně ovlivňují či by v budoucnu mohly znamenat jakékoli riziko pro její bezporuchový chod.
Jedinou potenciální hrozbou uvedené insolvence na chod a.s. Ekoklima  tak mohl být pouze objem pohledávek z obchodního styku ze vzájemné obchodní výměny mezi oběma subjekty.
S ohledem na skutečnost, že vedení a.s. Ekoklima již delší dobu celou situaci v PSJ a.s. monitorovalo, přistoupilo k redukci vzájemné spolupráce tak, aby tento objem neohrozil její bezporuchový chod v budoucnu.
S plnou odpovědností si proto dovolujeme prohlásit, že výše citovaná insolvence PSJ a,s, nemá pro naši a.s. žádné fatální právní a ekonomické důsledky a nikterak neohrozí bezporuchový chod společnosti Ekoklima v dalším období.

Představenstvo a.s. Ekoklima